L’informe Digital News Report 2024 de l’Institut Reuters arriba en un moment en què la meitat de la població mundial participa en eleccions nacionals i regionals, i mentre les guerres continuen afectant regions com Ucraïna i Gaza. En aquest context difícil, comptar amb un periodisme rigorós i independent és més important que mai. Tanmateix, en diversos mercats, els mitjans de comunicació s’enfronten a reptes creixents com la desinformació, la baixa confiança, els atacs de polítics i la incertesa del negoci. Entre les principals conclusions de l’informe, en destaquen les següents:

 • Declivi de Facebook com a font de notícies en àmbit global

Segons l’informe de Reuters, l’ús de Facebook per a la informació ha baixat 4 punts percentuals en un any, especialment fora d’Europa i Estats Units. Els usuaris prefereixen ara aplicacions de missatgeria i xarxes de vídeo per mantenir-se informats. Aquest canvi reflecteix una evolució en les preferències dels consumidors cap a plataformes més dinàmiques i interactives.

 

 • Fragmentació de plataformes online per a notícies

Actualment, sis xarxes arriben almenys al 10% dels usuaris enquestats per al consum de notícies, comparat amb només dues fa una dècada, indicant una fragmentació significativa. YouTube lidera amb un 31% d’ús setmanal, seguit de WhatsApp amb un 21%, i TikTok, que supera Twitter amb un 13%. Aquesta diversificació de fonts reflecteix com els usuaris es dirigeixen a diverses plataformes per obtenir informació.

 

 • Augment del vídeo com a font principal de notícies

Dos terços dels joves accedeixen a vídeos informatius cada setmana, destacant un canvi cap a formats més visuals. Plataformes com YouTube s’han convertit en l’epicentre d’aquesta tendència, desafiant els llocs web tradicionals dels mitjans. Els continguts audiovisuals són preferits pels usuaris més joves per la seva immediatesa i atractiu visual.

Taller d'Educació Mediàtica a l'INS Antonio Torroja de Cervera

Taller d’Educació Mediàtica a l’INS Antonio Torroja de Cervera

 

 • Preferència per les plataformes sobre llocs web de mitjans

Només el 22% dels enquestats mencionen llocs web o aplicacions de mitjans com la seva font principal de notícies, una caiguda notable del 10% des del 2018. Aquest fenomen és global, tot i que alguns editors al nord d’Europa han aconseguit mantenir connexions més fortes amb els seus públics. La conveniència i la diversitat de les plataformes socials sembla guanyar terreny sobre els canals tradicionals.

 

 • Influencers i comentaristes guanyen rellevància a les plataformes

A YouTube i TikTok, influencers i comentaristes partidistes captiven una atenció creixent, desplaçant a les marques tradicionals. Aquest canvi reflecteix una preferència per veus individuals sobre les institucionals, destacant la influència creixent d’aquestes figures en la formació d’opinions i el consum de notícies.

 

 • Preocupació creixent sobre la desinformació a internet

El 59% dels enquestats expressen preocupació per la veracitat de les notícies online, un augment de 3 punts percentuals en l’últim any. Països com Sud-àfrica i Estats Units mostren nivells especialment alts d’inquietud. Aquesta preocupació reflecteix la consciència creixent dels usuaris sobre la proliferació de notícies falses i la seva capacitat de discernir la informació fiable.

 

 • Confiança estable, però baixa en les notícies

La confiança en les notícies es manté en un 40%, tot i que 4 punts per sota del pic de la pandèmia. Finlàndia lidera amb un 69%, mentre que a Grècia i Hongria la confiança és només del 23%, afectada per influències polítiques i empresarials. Aquestes dades mostren un panorama global on la confiança en els mitjans és un repte continu.

 

 

 • Declivi de l’interès per les notícies en eleccions

L’interès en les notícies electorals ha disminuït globalment, amb països com Argentina veient una caiguda del 77% al 45%. Al Regne Unit, la disminució és gairebé del 50% des del 2015, reflectint un desencant generalitzat amb la política. Aquesta tendència pot tenir implicacions significatives per a la participació democràtica i la consciència cívica.

 

 

 • Augment en l’evasió selectiva de notícies

Gairebé el 40% dels enquestats ara eviten les notícies a vegades o sovint, un augment de 3 punts percentuals des de l’any anterior. Aquest fenomen és més notable en països com Brasil, Espanya, Alemanya i Finlàndia. L’evasió selectiva pot ser una resposta a la sobrecàrrega d’informació i a la negativitat percebuda en les notícies.

 

 

 

 • Subscripcions digitals mostren escàs creixement

Només el 17% dels enquestats han pagat per notícies online l’últim any entre els 20 països més rics, amb Noruega i Suècia liderant en taxes de subscripció. La reticència a pagar continua sent alta, limitant el creixement del sector. Els mitjans de comunicació hauran de seguir explorant models de negoci sostenibles per garantir la seva viabilitat.

Taller d'Edudació Mediàtica a Cervera

Taller d’Edudació Mediàtica a Cervera

 

 • Pòdcasts periodístics captiven interès d’audiències joves

Encara que només el 35% consumeix podcasts mensualment, els programes relacionats amb notícies atrauen al 13% dels usuaris. Aquest format ha guanyat popularitat entre els joves educats, complementant altres plataformes com YouTube i TikTok. Els podcasts ofereixen una alternativa flexible i accessible per al consum d’informació en profunditat.

 

 

Formació en desinformació i fake news amb Com360

Davant aquest panorama canviant, Com360 ofereix tallers de formació en desinformació i fake news per a centres d’educació primària i secundària, així com per a adults. Aquests tallers tenen com a objectiu equipar als participants amb les eines necessàries per discernir la informació fiable, comprendre el panorama mediàtic actual i desenvolupar un pensament crític davant la desinformació.

L’educació mediàtica és clau per a fomentar una ciutadania ben informada i resilient davant els desafiaments de la informació digital. Contacta amb nosaltres per a més informació sobre els nostres programes de formació i com podem ajudar-te a estar més preparat en l’era de la informació.